OKQ8

OKQ8/Q8 är inne på en spännande utvecklingsresa för att driva försäljningen och varumärkena inom OKQ8 Scandinavia i Sverige och Danmark. Ett stort fokus ligger på att tydliggöra positionen inom att äta-on-the go och deras roll i samhället för framtidens mobila lösningar för människor i rörelse. Som en viktig pusselbit i detta arbete har OKQ8 gett Folket uppdraget att bygga ett team på totalt 8 personer. Teamet ska ersätta en rad traditionella byråer och skapa en effektivare framtida kommunikation.

OKQ8

OKQ8/Q8 är inne på en spännande utvecklingsresa för att driva försäljningen och varumärkena inom OKQ8 Scandinavia i Sverige och Danmark. Ett stort fokus ligger på att tydliggöra positionen inom att äta-on-the go och deras roll i samhället för framtidens mobila lösningar för människor i rörelse. Som en viktig pusselbit i detta arbete har OKQ8 gett Folket uppdraget att bygga ett team på totalt 8 personer. Teamet ska ersätta en rad traditionella byråer och skapa en effektivare framtida kommunikation.

andra kunder

SCANDIC

UNIBET

SYNSAM

ACADEMIC WORK