MARIA CASINO

Maria Casino är en av de största spelaktörerna på den nordiska marknaden. Folket är strategisk partner åt Maria Casino och har tagit fram deras övergripande kommunikationskoncept som används på samtliga marknader. Dessutom har vi hand om den löpande produktion av bannermaterial, kampanjer och övrig kommunikation.

MARIA CASINO

Maria Casino är en av de största spelaktörerna på den nordiska marknaden. Folket är strategisk partner åt Maria Casino och har tagit fram deras övergripande kommunikationskoncept som används på samtliga marknader. Dessutom har vi hand om den löpande produktion av bannermaterial, kampanjer och övrig kommunikation.

andra kunder

SCANDIC

UNIBET

SYNSAM

ACADEMIC WORK